Usługi zakwaterowania a usługi najmu długoterminowego

Omówienie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług zakwaterowania oraz najmu długoterminowego

Transakcja pomiędzy spółką cywilną, a jej wspólnikiem

Jak rozliczać transakcje pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem?

Ile osób muszę zatrudniać przechodząc na CIT Estoński zaraz po założeniu spółki?

Ustawodawca przewidział preferencje dla spółek, które zaraz po założeniu, wybrały opodatkowanie CIT-em Estońskim. Są wtedy tzw. podmiotami rozpoczynającymi prowadzenie działalności. W takim wypadku, ile osób muszą zatrudnić?

Ile osób muszę zatrudniać przechodząc na CIT Estoński po przekształceniu?

Przekształcenie i wybór opodatkowania CIT-em Estońskim a zatrudnianie pracowników w pierwszym roku.

Ryczałt dla informatyków - 8,5% czy 12%?

Jak wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu?

Jak przygotować się na rozliczanie najmu w 2023 r.

Jak prawidłowo rozliczać prywatny najem - zasady ogólne oraz najczęstsze błędy.

Czy mając większą liczbę mieszkań można w 2023 r. opodatkować najem jako prywatny?

Różne podejścia organów podatkowych i sądów w kwestii, kiedy najem można rozliczać prywatnie.

Współpraca z firmą zarządzającą najmem a VAT

Interpretacje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi najmu, trzy modele rozliczeń podatku VAT.

Art. 176 KSH - rozwiązanie (nie)doskonałe

Zasady współpracy pomiędzy wspólnikiem a spółką na podstawie art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ulga na własne cele a wynajem mieszkania

Jak rozumieć i kiedy można skorzystać z ulgi na "własne cele mieszkaniowe".