Artykuł opracowany 6.03.2024

Członek zarządu może obecnie złożyć oświadczenie PIT-2, aby spółka jako płatnik nie potrącała mu podatku dochodowego, bo jego wynagrodzenie będzie się mieścić w kwocie wolnej 30 000 zł. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy nie ma jednak wpływu na obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwestię składania oświadczeń PIT-2 uregulowano kompleksowo w art. 31a i następnych ustawy PIT. Zgodnie z art. 31c ust. 1 ustawy PIT płatnik nie pobiera zaliczek, o których mowa w art. 32-35 i art. 41 ust. 1, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy PIT regulacja ta dotyczy też świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 7, czyli przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy nie miało jednak wpływu na obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne na gruncie wcześniej obwiązującego art. 41 ust. 1c ustawy o PIT, który został uchylony z dniem 1 stycznia 2023 r. Zastąpiono go art. 31a i następne ustawy PIT.

"Czy na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy składka zdrowotna wynosi 0 zł u osób, które złożą płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT, zgodnie z art. 41 ust. 1c ustawy o PIT? (...) Należy zauważyć, że art. 41 ust. 1c ustawy PIT nie zwalnia z obliczenia, tylko z pobrania zaliczki na podatek po spełnieniu określonych warunków. Przepis art. 83 ust. 2 ustawy o świadczeniach odnosi się do terminu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, tym samym nie obejmuje sytuacji zwolnienia z pobrania zaliczki i art. 41 ust. 1c nie będzie miał tu zastosowania." - Korekta Polskiego Ładu. MZ: Prokurenci już dziś muszą płacić składkę zdrowotną - GazetaPrawna.pl

Stanowisko Ministerstwo Zdrowia odwołuje się do wcześniejszego art. 41 ust. 1c ustawy PIT, który został zastąpiony przez art. 31a. Brzmienie obu przepisów jest jednak bardzo podobne stąd wydaje się, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia będzie analogiczne na gruncie nowych przepisów.Marcin Szymocha 

Doradca podatkowy (nr wpisu 12870) Zainteresował Cię artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze szkolenia podatkowe.

Ps.  Zapraszam również na naszego Facebooka oraz do śledzenia naszych aktualności podatkowych, by być na bieżąco.