Artykuł opracowany 08.05.2023 r.


W przypadku informatyków zastosowanie znajduje najczęściej jedna z dwóch stawek ryczałtu, tj. 8,5% i/lub 12%. Dla wybrania właściwej stawki ryczałtu kluczowe jest ustalenie właściwego kodu PKWiU dla wykonywanych przez siebie usług.

 

Dla usług informatycznych PKWiU przewiduje 4 podstawowe grupowania:

a) 62.01 USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM,

b) 62.02 USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI,

c) 62.03 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI,

d) 62.09 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH


Każde z tych grupowań ma inne zasady ustalania właściwej stawki ryczałtu.

 

PKWiU - 62.01 - Usługi związane z oprogramowaniem

Dotychczas organy podatkowe stawkę 12% interpretowały wąsko, tylko do programistów. Teraz dostrzegły, że w przepisie stawka 12% ma zastosowanie nie do usług związanych "programowania" tylko z "oprogramowaniem", co rozumieją znacznie szerzej.

 

Na grupowanie 62.01 składają się następujące kody PKWiU:

A. 62.01.11.0 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania,

B. 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

- podlegają one pod ryczałt 12% o ile wykonywane usługi są "związane z oprogramowaniem". W pozostałym zakresie ma do nich zastosowanie stawka 8,5%.

 

Wynika to z dodatkowego oznaczenia "ex" przy symbolu grupowania PKWiU 62.01.1, które oznacza, że zakres usług podlegający pod 12% ryczałt jest węższy i nie obejmuje całego grupowania PKWiU 62.01.1. (podobnie pismo z dnia 3.03.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.1178.2022.3.AC).

 

PKWiU 62.01.11.0 

Dotychczas organy podatkowe uznawały, że pod stawkę 12% podlegają z kodu PKWiU 62.01.11.0 stricte usługi programistyczne (np. z przeniesieniem praw autorskich), jako ?mające związek z oprogramowaniem?. Natomiast osoby wspierające programistów mogły korzystać ze stawki 8,5%.

 

Obecnie organy podatkowe uznają, że większość usług z kodu PKWiU 62.01.11.0 podlega pod ryczałt 12%, bo mają związek z oprogramowaniem, bo osoba je wykonująca pracuje z programami.

 

Czytaj więcej: Niższy ryczałt u informatyków wcale nie taki pewny. Interpretacje fiskusa nie pomagają branży IT - GazetaPrawna.pl

 

PKWiU 62.01.12.0 

Dotychczas organy podatkowe uznawały także, że usługi z kodu PKWiU 62.01.12.0 często nie mają związku z oprogramowaniem i podlegają pod ryczałt 8,5%. Obecnie jednak uznają, że usługi te najczęściej mają związek z oprogramowanie, bo osoba je wykonująca pracuje na programach i podlegają przez to pod ryczałt 12%.

 

Więcej o zmianie podejścia organów podatkowych można przeczytać w poniższych artykułach:

Informatycy wspomagający programistów - jaka stawka ryczałtu? (prawo.pl)

Coraz mniejsze szanse na 8,5-proc. stawkę ryczałtu dla informatyków - GazetaPrawna.pl


Zmiana podejścia nastąpiła, np. w zakresie usług wsparcia systemów SAP.


I tak jeszcze niedawne organy uznawały, że "przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem systemów SAP, SAP BW, SAP BO, zgodnie z PKWiU 62.01.12.0, może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%" - Pismo z dnia 28.05.2021 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDWPT.4011.52.2021.2.KSM

 

Obecnie jednak zajmują niekorzystne stanowisko, że "System SAP jest zintegrowanym system komputerowym (oprogramowaniem), który wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta, poprzez opracowywanie rozwiązań pozwalających poprawić skuteczność procesów przetwarzania i przepływu danych w organizacjach. Natomiast poprzez konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie SAP rozumie Pan czynności polegające na wprowadzeniu koncepcji w życie, tj. odpowiednie zaprojektowanie systemu SAP, jego rozwijanie oraz przetestowanie, w celu sprawdzenia czy fizyczna wersja koncepcji odpowiada potrzebom klientów. Czynność ta nie polega natomiast na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego. Analiza przedstawionego opisu dotyczącego zakresu wykonywanych usług prowadzi do wniosku, że usługi te - wbrew Pana stanowisku - są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu. " - Pismo z dnia 10.11.2022 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.725.2022.3.LS

 

PKWiU - 62.02 - Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki

Na grupowanie 62.02 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI składają się następujące kody PKWiU:

A. 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,

B. 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego,

C. 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

 

Usługi podlegające pod kod PKWiU 62.02.10.0 w całości podlegają pod ryczałt 12%. Usługi z kodów 62.02.20.0 oraz 62.02.30.0 podlegają pod ryczałt 12%, o ile to są usługi "związane z doradztwem w zakresie oprogramowania". Natomiast w pozostałym zakresie do usług z kodów 62.02.20.0 oraz 62.02.30.0 ma zastosowanie stawka 8,5%.

 

W praktyce organy podatkowe uznają, że usługi podlegające pod PKWiU 62.02.10.0 oraz 62.02.20.0 podlegają pod stawkę 12%. Natomiast usługi podlegające pod PKWiU 62.02.30.0, tj. wsparcie techniczne, zasadniczo nie mają związku z doradzaniem i podlegają pod stawkę 8,5%.

 

Przykładowo w dalszym ciągu organy podatkowe pozwalają na stosowanie stawki 8,5% dla PKWiU 62.02.30.0 np. pismo z dnia 20.03.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDST2-1.4011.70.2023.1.KB (dot. testów manualnych). Aczkolwiek nawet tutaj można spotkać coraz szerszą definicję "doradztwa", która obejmuje również pomoc klientom w konfigurowaniu konkretnych rozwiązań.


Czytaj więcej: Czy informatyk może płacić 8,5 proc. ryczałtu (prawo.pl)

 

PKWiU - 62.03 - Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

Usługi podlegające pod PKWiU 62.03 w całości podlegają pod stawkę 12%.

 


PKWiU - 62.09 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Usługi podlegające pod PKWiU 62.03 podlegają pod ryczałt 12% o ile są "w zakresie instalowania oprogramowania", natomiast w pozostałym zakresie podlegają pod ryczałt 8,5%
Marcin Szymocha 

Doradca podatkowy (nr wpisu 12870) Zainteresował Cię artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze szkolenia podatkowe.

Ps.  Zapraszam również na naszego Facebooka oraz do śledzenia naszych aktualności podatkowych, by być na bieżąco.