Gdzie i kiedy?  

  • 10.06.2024 - online (9:00-11:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)


Cena

  • 150 zł + VAT (w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program - Zakup/sprzedaż nieruchomości

Szkolenie to omawia najważniejsze zagadnienia podatkowe dotyczące posiadania nieruchomości w firmie, czy to jako środek trwały czy towar handlowy.

W ramach szkolenia poruszone zostaną w szczególności następujące kwestie.


PROGRAM SZKOLENIA

Zakup/sprzedaż nieruchomości.

a.     Grunty niezabudowane:

                                                    i.     Tereny budowlane,

                                                  ii.     Tereny pozostałe,

                                                iii.     Wybrane problemy:

1.    Miejscowy plan, warunki zabudowy, studium przeznaczenia,  ewidencja gruntów,

2.    Różne przeznaczenie jednej działki,

3.    Kilka działek ewidencyjnych objętych jedną księgą wieczystą

4.    Urządzenia budowlane, tj. murowane ogrodzenie, betonowy podjazd, przyłącza,

b.    Grunty zabudowane – dostawa budynków i/lub budowli:

                                                    i.     Po 2 latach od pierwszego zasiedlenia („z rynku wtórnego”)

                                                  ii.     Wcześniejsza sprzedaż („z rynku pierwotnego”)

                                                iii.     Stawki 8% i 23%

1.    Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym

2.    Cesje umów deweloperskich

                                                iv.     Oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia (forma i warunki).

                                                  v.     Wybrane problemy:

1.    Definicja pierwszego zasiedlenia oraz ponownego pierwszego zasiedlenia

2.    Budynek lub budowla o znikomej wartości w stosunku do wartości gruntu,

3.    Problematyczne obiekty np. blaszane garaże, kioski,

4.    Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych (np. hoteli, magazynów, zakładów produkcyjnych) a sprzedaż przedsiębiorstwa,

5.    Opodatkowanie dostawy wyposażenia.

6.    Sprzedaż budynków w trakcie budowy,

c.     Opodatkowanie dostawy nieruchomości:

                                                    i.     Moment dostawy:

1.    Wydanie kluczy,

2.    Zaliczki, przedpłaty, rezerwacje.

                                                  ii.     Metoda podzielonej płatności i biała lista.

d.    PCC - Inne czynności niż sprzedaż podlegające opodatkowaniu PCC.


  Zakup nieruchomości.

a.     Opodatkowanie sprzedawcy.

                                                    i.     Towar handlowy:

1.    PIT (w tym ryczałt, remanent),

2.    CIT,

                                                  ii.     Środek trwały:

1.    Brak ujęcia nieruchomości jako środek trwały,

                                                iii.     Szczególne zasady dot. sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w PIT

1.    Towar handlowy,

2.    Środek trwały,

3.    Definicja nieruchomości mieszkalnej,

4.    Budynek mieszkalny i użytkowy na jednym gruncie.
Jeśli zainteresowało cię szkolenie:

 


Szkolenie poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.