Gdzie i kiedy?  

 • 27.06.2024 - online (9:00-11:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)


Cena

 • 150 zł + VAT (w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program - Najem nieruchomości w firmie


1. Opodatkowanie najmu podatkiem VAT.


a. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT:

 • Kaucja,
 • Terminy na wystawienie FV,
 • Wpłaty przed terminem płatności i po terminie płatności,

b. Odliczenie podatku naliczonego przez najemcę,

c. Obowiązek korekty VAT naliczonego:

 • Roczna, 5-letnia i 10-letnia
 • Jednorazowa (towary handlowe/środki trwałe) i wieloletnia (środki trwałe)
 • Wybrane problemy:
  • Darowizna,
  • Przekazanie na cele prywatne,

d. Stawki i zwolnienia:

 • Najem mieszkań na cele mieszkalne,
 • Najem lokali mieszkalnych na cele niemieszkalne,
 • Najem lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • Wynajem firmie,
 • Usługi zakwaterowania,
 • Rozliczenie nakładów.
 • Opłata za wcześniejsze zżeranie umowy.
 • Bezumowne korzystanie,
 • Refaktura mediów.
 • Obciążenie podatkiem od nieruchomości.

e. Kasa rejestrująca przy najmie.

f. Opodatkowanie najmu podatkiem VAT wybrane problemy:

 • „Prywatny najem” a inna działalność,
 • Zwolnienie podmiotowe,
 • Najem wyłącznie zwolniony przedmiotowo,
 • Współpraca z firmami zarządzającymi.
 • Czy firma budowlana może wystawić FV ze stawką VAT 8% za prace budowlane w nieruchomości mieszkalnej zrealizowane na rzecz firmy będącej podatnikiem VAT,
 • Czy firmy mogą odliczyć podatek VAT z faktur za wynajem mieszkań dla swoich pracowników,
 • Wykorzystywanie nieruchomości do celów działalności i prywatnie.
2. Opodatkowanie najmu podatkiem dochodowym:

a. Prywatny najem w podatku PIT

b. Najem w ramach działalności:

 • Moment rozpoznania przychodu z tytułu najmu,
 • Modernizacje (ulepszenia) a remonty,
 • Kaucje związane z zawarciem umów najmu,
 • Rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy a dalsze korzystanie,
 • Rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  • „Zaliczki” na poczet opłat eksploatacyjnych i rozliczenie roczne,
  • Bieżące refakturowanie opłat eksploatacyjnych,
 • Zachęty dla najemców, np. okres zwolnienia z czynszu lub pokrycie kosztów aranżacji wnętrz,
 • Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę na przedmiot najmu.
 • Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu

c. Rozpoznanie kosztu przez nabywcę:

 • Amortyzacja:
  • Wartość początkowa m.in. przy zakupie, wytworzeniu, nabyciu w drodze spadku lub darowizny,
  • Wydzielenie wartości gruntu,
  • „Pierwszy remont” a ulepszenie,
  • Wybrane metody amortyzacji (według stawek z wykazu, indywidualne, jednorazowe),
  • Inwestycje w obcym środku trwałym, w tym w budynkach i lokalach mieszkalnych,
  • Fit-out.
 • Wybrane problemy
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych,
  • Kwestia „praw nabytych”,
  • Moment rozliczenia zakupu wyposażenia.
d. Wybrane problemy
 • Wniesienie nieruchomości do spółki w postaci wkładu niepieniężnego
 • Finansowanie długiem, tj. przychody i koszty z tytułu odsetek.
 • Wybrane problemy:
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych,
  • Kwestia „praw nabytych”,
  • Moment rozliczenia zakupu wyposażenia.

e. Wybrane problemy

 • Wniesienie nieruchomości do spółki w postaci wkładu niepieniężnego
 • Finansowanie długiem, tj. przychody i koszty z tytułu odsetek.Jeśli zainteresowało cię szkolenie:

 


Szkolenie poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.