Ryczałt dla informatyków - 8,5% czy 12%?

Jak wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu?

Czy stawka 8% VAT obejmuje wyposażenie i prace na zewnątrz funkcjonalnie związane z budynkiem mi...

Kiedy do usług budowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych ma zastosowanie 8% stawka VAT?

Czy dla stawki 8% VAT za remont mieszkania ma znaczenie to, że klient jest przedsiębiorcą?

Kiedy stosować stawkę 8% VAT - dla jakich usług ma ona zastosowanie?

Analiza: Obrót wierzytelnościami a VAT

Zagadnienie obrotu wierzytelnościami trudnymi przez podatników VAT na gruncie podatku VAT i PCC. Wybrane zagadnienia na gruncie podatku dochodowego.

Jak przygotować się na rozliczanie najmu w 2023 r.

Jak prawidłowo rozliczać prywatny najem - zasady ogólne oraz najczęstsze błędy.

Czy mając większą liczbę mieszkań można w 2023 r. opodatkować najem jako prywatny?

Różne podejścia organów podatkowych i sądów w kwestii, kiedy najem można rozliczać prywatnie.

Korekta VAT odliczonego od mieszkania

Korekta przed oraz po przyjęciu środka trwałego do używania.

Współpraca z firmą zarządzającą najmem a VAT

Interpretacje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi najmu, trzy modele rozliczeń podatku VAT.

Zakaz amortyzacji nakładów na wynajęte budynki i lokale mieszkalne

Rozliczenie podatkowe nakładów na obce mieszkanie w 2022 i 2023 r.

Art. 176 KSH - rozwiązanie (nie)doskonałe

Zasady współpracy pomiędzy wspólnikiem a spółką na podstawie art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych.