Polski Ład - rozliczenie straty z najmu w 2022 r.

Czy w 2023 r. rozliczając prywatny najem ryczałtem będę mógł odliczyć stratę z lat ubiegłych, kiedy rozliczałem się na zasadach ogólnych?

Opłaty przed wynajęciem mieszkania

Czy mogę zaliczyć do wartości początkowej opłaty związane z czynszem i wpłaty na fundusz remontowy, zanim mieszkanie zostało wynajęte i wciągnięte do DG?

Sprzedaż działki a VAT

Jak opodatkować VAT sprzedaż działki niezabudowanej o mieszanym przeznaczeniu?

Zmiana metody amortyzacji

Czy można zmienić stawkę amortyzacji po jej rozpoczęciu?

Analiza: Prywatny najem małżonków

Czy małżonkowie mogą osobno rozliczać najem, jedno ryczałtem, a drugie na zasadach ogólnych?

Najważniejsze zmiany podatkowe - Maj/Czerwiec 2021 r.

Polski Ład, cudzoziemcy obowiązkowo z numerem PESEL, ZUS chce wiedzieć więcej

Najważniejsze wyroki i interpretacje - Maj 2021 r.

Uchwała NSA: nie trzeba zakładać firmy, aby wynajmować mieszkania i inne...

ZUS chce wiedzieć więcej

Od 16 maja w składanych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wpisywać kod wykonywanego zawodu ubezpieczonych.

Czy sprzedaż mieszkania oznaczyć kodem GTU_10?

Mimo licznych wątpliwości organy podatkowe konsekwentnie uznają, że sprzedaż mieszkania/lokalu należy oznaczać kodem GTU_10.

Cudzoziemcy obowiązkowo z numerem PESEL

Od 1 czerwca w kontaktach z polskimi urzędami skarbowymi cudzoziemcy (np. obywatele Ukrainy) będą obowiązkowo musieli posługiwać się numerem PESEL. Jak przygotować się na zmiany?