Gdzie i kiedy?  

  • 08.05.2024 - online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
  • możliwość wykupienia nagrania z wcześniejszego szkolenia - więcej informacji u koordynatora szkoleń.


Cena  
  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program - Podsumowanie zmian PIT, CIT oraz pozostałych na 2024 r.

Jak co roku Ministerstwo Finansów wprowadziło pakiet zmian dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn. Jest to szereg większych i mniejszych zmian, które dotyczą różnych aspektów działalności podatników. 

Szkolenie dedykowane jest podsumowaniu najważniejszych zmian w zasadach opodatkowania podatkiem PIT, CIT, SD, PCC oraz wybranych zmian w VAT od 2024 r.


PIT i CIT, m.in.:

Przyśpieszona amortyzacja w gminach o wysokim bezrobociu,

Możliwość zaliczenia wybranych dotacji do przychodu (rezygnacji ze zwolnienia) wraz z możliwością rozliczenia ponoszonych z niej wydatków w koszty,

Zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK_KR (JPK_PIT/JPK_CIT).


PIT, m.in.:

Samodzielne rozliczanie dochodów/strat z funduszy inwestycyjnych oraz możliwość rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusze z dochodem lub stratą z innych inwestycji,

Zmiana wysokości zwolnień z tytułu działalności socjalnej,

Likwidacja limitu dochodu ograniczającego ulgę na dziecko w przypadku wychowywania jednego dziecka z niepełnosprawnością,

Zwiększenie wysokości odliczenia dla składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych,

Nowe zwolnienie dla świadczeń wspierających,

Umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z usługi Twój e-PIT.


CIT, m.in.:

„Powrót” podatku minimalnego.


VAT, m.in.:

Pakiet e-commerce – nakładający na dostawców usług płatniczych obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności,

Wydłużenie 0% stawki VAT na żywność do 31 marca,

Zakończenie preferencji podatkowych dot.  pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.


MDR-y, m.in.:

Przypomnienie o „powrocie” obowiązku składania informacji o schematach podatkowych.

Podatek od plastiku, m.in.:

Opłata przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Pakiet dot. przekształceń transgranicznych, m.in.:

Implementacja przepisów unijnych mających zapewnić możliwość spółkom możliwość „przeniesienia” się do innego kraju Unii Europejskiej, co spowoduje, że zostaną wykreślone z rejestru w dotychczasowym kraju rejestracji i zarejestrowane w nowym kraju.


PCC, m.in.:

6% PCC przy hurtowych zakupach mieszkań z rynku pierwotnego.


E-doręczenia, m.in.:

Odroczenie terminu wejścia w życie.

Podsumowanie najważniejsze zmiany, które finalnie nie weszły w życie, m.in.:

Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych z konsumentami (B2C),

Obniżenie limitu płatności gotówkowych z przedsiębiorcami (B2B),

Pakiet dotyczący ograniczenia biurokracji i barier prawnych.


Podsumowanie najważniejsze zmiany, które nie weszły w życie, a powinny zostać implementowane do 1 stycznia 2024 r., m.in.:

Dyrektywa DAC7 (obowiązku raportowania o sprzedających przez portale internetowe),

Dyrektywa Pillar II (unijny podatek minimalny).


Podsumowanie najważniejsze zmiany w trakcie 2023 r., m.in.:

Podwyższenie w styczniu stawki „kilometrówki”,

Likwidacja obowiązku dołączania przy korzystaniu z „ulgi na złe długi” załączników PIT/WZ, PIT/WZR, CIT/WZ do zeznań za 2023 r.,

Wprowadzenie w maju fundacji rodzinnej,

Podwyższenie w lipcu limitu ryczałtu w prywatnym najmie przez małżonków ze 100.000 zł na 200.000 zł,

Podwyższenie w lipcu kwoty wolnej w podatku od spadków i darowizn,

Zwolnienie z PCC od września zakupu pierwszego mieszkania.


Objaśnienia i interpretacje ogólne MF z 2023 r. i 2024 r., m.in.:

Interpretacja ogólne, dot. przejścia na CIT Estoński w trakcie roku, zapłaty zaległych składek ZUS za pracownika, ujmowanie kosztów uzyskania przychodów w PKPiR,

Objaśnienia MF, dot. cen transferowych, ulgi termomodernizacyjnej, 

Konsultacje, dot. WHT, ulgi na ekspansję, podatku do przerzuconych dochodów.


Najważniejsze wyroki/uchwały/interpretacja/zapytania TK, NSA, MF, TSUE m.in.:

Wyroki TK, dot. zawieszenie przedawnienia po skardze do WSA, wstrzymanie biegu terminu przedawnienia na podstawie ustawy covidowej, różnych stawek podatku do nieruchomości za garaże podziemne, definicji budowli w podatku od nieruchomości, wspólnego przedsięwzięcie w PIT,

Uchwały NSA, dot. zwolnienia darowizn wpłaconych gotówką na swoje konto przed obdarowanego, zawieszenie przedawnienia zobowiązań podatkowych na czas pandemii, objęcia decyzją zabezpieczającą grożącej podatnikowi sankcji VAT, wykreślenia podatnika VAT z „białej listy” bez zawiadomienia i decyzji,

Wyroki NSA, dot. zwolnienia darowizn przelanych bezpośrednio na konto deweloper, stawki podatku od nieruchomości od mieszkań wynajmowanych przez przedsiębiorców, praw nabytych w zakresie amortyzacji mieszkań, przychodu z tytułu opłacenia usług zakwaterowania i podróży delegowanym pracownikom,

Pytania prejudycjalne i wyroki TSUE, dot. transakcji pomiędzy małżonkami, korekty nadpłaconego VAT na paragonach, odpowiedzialności za pustą fakturę wystawioną przez pracownika, ładowania samochodów elektrycznych, realizacja zadań przez Gminy, przekazania przedsiębiorstwa,

Interpretacje indywidualne, dot. możliwości uznania rodzica za samotnie wychowującego, gdy dziecko ma regularne kontakty z drugim rodzicem, zmiany formy opodatkowania w trakcie roku w przypadku zamknięcia i otwarcia nowej działalności gospodarczej, zwolnienia darowizn/pożyczek z majątku wspólnego za zgodą drugiego małżonka.Jeśli zainteresowało cię szkolenie:Szkolenie poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

 


Czytaj również

Formularz szkoleniowy