Gdzie i kiedy?  

  • 13.05.2024 - online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
  • możliwość wykupienia nagrania z wcześniejszego szkolenia - więcej informacji u koordynatora szkoleń.

Cena

  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program- CIT Estoński 2023 - dla zaawansowanych

CIT Estoński a dokładnie ryczałtu od dochodów spółek to nowy sposób opodatkowania, który jest odejściem od dotychczasowych zasad znanych z ustawy CIT.


Szkolenie to dedykowane jest osobom, które znają i stosują już opodatkowanie CIT-em Estońskim i/lub uczestniczyły w szkoleniu CIT Estoński 2024 – omawiającym zasady opodatkowania w tej formie.


Program szkolenia obejmuje omówienie interpretacji indywidualnych i wyroków dot. opodatkowania CIT-em Estońskim, m.in.:

        Czy fundacja rodzinna wspólnika pozbawia opodatkowania CIT-em Estońskim spółkę

        Jak liczyć limit zatrudnienia przy umowach zlecenie i umowach o dzieło? Czy do limitu zatrudnienia wliczają się członkowie rodziny wspólników?

        Pojęcia 4 lat opodatkowania CIT-em Estońskim:

        Czy pierwszy z czterech lat może być krótszy?

        Jak sporządzać sprawozdania finansowe przy wejściu i w trakcie opodatkowania CIT-em Estońskim?

        Rozliczanie samochodów osobowych, ciężarowych i innych środków trwałych (m.in. komputerów/telefonów) na CIT Estońskim:

        Od jakiej kwoty podatnik CIT estońskiego powinien amortyzować samochód osobowy o wartości 500.000 zł?

        Czy wykup samochodu z leasingu stanowi ukryty zysk?

        Czy wydatki na polisy do samochodów osobowych stanowią przychody z ukrytych zysków?

        Czy ukrytym zyskiem/wydatkiem nie związanym z działalnością gospodarczą są kwoty netto czy brutto?

        Jak rozliczyć samochody pracownicze wykorzystywane w sposób mieszany za 2022 r.?

        Co uznawane jest za wydatki nie związane z działalnością gospodarczą:

        jakie wydatki na reprezentację są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą – ich poniesienie nie jest opodatkowane CIT-em Estońskim

        wydatki na alkohol

        upominki dla kontrahentów

        Co uznawane jest za ukryty zysk – kiedy jest nim:

        czynsz za wynajem majątku od wspólnika,

        płatność dla firmy małżonka,

        płatność na rzecz wspólnika współpracującego ze spółką B2B,

        usługi od podmiotu powiązanego,

        Czy rynkowe transakcje chronią przed ukrytym zyskiem:

        Jak rozliczać w spółce opodatkowanej CIT estońskim wynagrodzenie wypłacone udziałowcowi za sprawowanie funkcji członka zarządu? Do jakiej wysokości wspólnik może pobierać wynagrodzenie, aby nie było uznane za ukryte zyski?

        Dlaczego wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego nie jest ukrytym zyskiem?

        Stawka CIT 10% czy 20%:

        Który moment decyduje o właściwej stawce opodatkowania CIT-em Estońskim - na moment wypracowania zysku, podjęcia uchwały o jego podziale czy w roku jego wypłaty?

§  Czy jest jednoetapowe (jednolite) czy dwuetapowe liczenie podatku CIT-em Estońskim:

        Czy wspólnik powinien przyjąć jednolitą podstawę opodatkowania CIT-em Estońskim i PIT-em czy też podatek należy rozliczać dwuetapowo, a jako podstawę opodatkowania PIT-em należy przyjąć kwotę faktycznie wypłaconego wspólnikom zysku po potrąceniu ryczałtu należnego do zapłaty przez spółkę?

        Obowiązek zgłoszenia i raportowania schematów podatkowych oraz strategii podatkowych z tytułu opodatkowania CIT-em Estońskim

        Obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych w trakcie opodatkowania CIT-em Estońskim

        Czy tylko wnoszenie aportów niepieniężnych pozbawia możliwości wyboru opodatkowania CIT-em Estońskim czy również ich otrzymanie

        Jak rozliczać korekty faktur otrzymane po wejściu w opodatkowanie CIT-em Estońskim?


Szkolenie poprowadzi:

  • Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.