Gdzie i kiedy?  Cena
  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program- CIT Estoński 2024


CIT Estoński a dokładnie ryczałtu od dochodów spółek to nowy sposób opodatkowania, który jest odejściem od dotychczasowych zasad znanych z ustawy CIT. Ten sposób opodatkowania wiąże opodatkowania z wynikiem bilansowym.

Z jednej strony ta forma opodatkowania pozwala odroczyć moment zapłaty podatku do czasu jego dystrybucji do wspólników i uzyskać efektywnie niższe opodatkowanie stawką 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla pozostałych). Z drugiej jednak strony Ministerstwo Finansów wprowadziło pojęcie ukrytych zysków w ramach CIT-u Estońskiego (który nie ma swojego odpowiednika przy zasadach ogólnych CIT z uwagi na uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”) i szereg dodatkowych warunków, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania.

Podsumowując CIT Estoński jest całkiem nową formą opodatkowania, która istotnie różni się od opodatkowania spółek na zasadach ogólnych.

Szkolenie dedykowane jest kompleksowemu omówieniu zasad opodatkowania estońskim CIT w 2024 r., m.in. kto i jak może skorzystać z opodatkowania CIT-em Estońskim, jak wygląda opodatkowanie CIT-em Estońskim, na co należy uważać oraz co się zmieniło w 2023 r.

Program szkolenia obejmuje w szczególności:

        Wprowadzenie do CIT Estońskiego

        Porównanie estońskiego CIT z zasadami ogólnymi


        Szczególne zasady rozliczania straty przed przystąpieniem do CIT-u Estońskiego

        Korekta wstępna przychodów i kosztów

        Omówienie załącznika CIT-KW

        Czy można odzyskać podatek przy korekcie wstępnej


        Dochód z przekształcenia


        Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat z okresu przez opodatkowaniem CIT-em Estońskim


        Ulgi i zwolnienia przysługujące przed rozpoczęciem stosowania CIT-u Estońskiego

        Czy spółka będąca podatnikiem estońskiego CIT może korzystać z ulgi na złe długi


        Podmioty uprawnione do CIT-u Estońskiego i podmioty z niego wyłączone

        Czy do limit zatrudnienia wliczają się członkowie rodziny

        Czy zmiana formy prawnej wyklucza opodatkowanie estońskim CIT

        Czy można wybrać opodatkowanie CIT Estońskim zaraz po przekształceniu JDG w Sp. z o.o.

        Jakie są ograniczenia w stosowaniu CIT Estońskiego w przypadku prac kreatywnych

        Zgłosiłem się do CIT Estońskiego, ale nie spełniałem warunków – kiedy mogę ponownie złożyć zawiadomienie o wyborze CIT Estońskiego

        Jak wybrać opodatkowanie CIT-em Estońskim

        Jak prawidłowo zgłosić się do CIT-u Estońskiego (omówienie ZAW-RD)

        Czy zgłoszenie przez pełnomocnika do CIT Estońskiego dokonuje się na podstawie PPS-1 czy UPL-1

        Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego CIT-em Estońskim

        Oświadczenie OSW-RD

        Załącznik CIT-EZ

        Sześć przedmiotów opodatkowania CIT-em Estońskim

        Czy wspólnik możne świadczyć usługi na rzecz spółki opodatkowanej estońskim CIT (dochód z ukrytych zysków)

        Dlaczego należy uważać na pożyczki udzielone przez Spółkę na CIT Estońskim wspólnikom i nie tylko (dochód z ukrytych zysków)

        Czy należy zapłacić CIT Estoński od samochodów używanych przez pracowników (dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą)

        Jak wygląda CIT Estoński od niezaksięgowanych faktur do końca trzeciego miesiąca następnego roku (dochodów z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych)

        Podstawa opodatkowania CIT-em Estońskim

        Czy PIT od wypłaty zysku odlicza się od tej samej kwoty co estoński CIT

        Wysokość CIT-u Estońskiego i termin jego zapłaty

        Omówienie deklaracji CIT-8E

        Czy wypłacając zaliczkę wspólnikom opodatkowanie również wynosi 20% i 25%

        Utrata prawa do CIT-u Estońskiego

        Kiedy następuje „wstecznie” a kiedy „na bieżąco”

        Opodatkowanie dochodów wspólników

        Kiedy wspólnicy nie mogą odliczyć podatku zapłaconego przez Spółkę


        Zmiany w CIT Estońskim od 2023 r.

        Zmiana zasad opodatkowania wykorzystania firmowych samochodów

        Nowy termin zapłaty podatku z tytułu podzielonego zysku

        Doprecyzowanie warunków minimalnego zatrudnienia

        Doprecyzowanie zasad płatności podatku z tytułu korekty wstępnej

        Wybrane problemy w zakresie CIT-u Estońskiego

        Problemy z KRS przy wejściu w CIT Estoński w trakcie roku

        Czy można zrezygnować z estońskiego CIT przed upływem 4 lat

        Dlaczego CIT estoński jest korzystniejszy dla luksusowych samochodów osobowych

        Podsumowanie

        Komu się opłaca, a komu nie opłaca wybranie opodatkowania CIT-em Estońskim
Jeśli zainteresowało cię szkolenie:Szkolenia poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o. 

Galerie

Czytaj również

Formularz szkoleniowy