Gdzie i kiedy? 


Cena 

  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 
  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe) 

 
 


Program - opodatkowanie nieruchomości 2024


Opodatkowanie nieruchomości jest szkoleniem omawiającym najważniejsze zagadnienia podatkowe dotyczące posiadania nieruchomości w firmie, czy to jako środek trwały czy towar handlowy.

W ramach szkolenia poruszone zostaną w szczególności następujące kwestie.


1.    Zakup nieruchomości

a.     Opodatkowanie podatkiem dochodowym

                                                    i.     Opodatkowanie sprzedawcy

                                                  ii.     Rozpoznanie kosztu przez nabywcę

b.    Opodatkowanie VAT i PCC

c.     Odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy

2.    Opodatkowanie najmu podatkiem dochodowym

a.     Moment rozpoznania przychodu z tytułu najmu

b.    Modernizacje (ulepszenia) a remonty

c.     Kaucje związane z zawarciem umów najmu

d.    Rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy a dalsze korzystanie

e.    Rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych

                                                    i.     „Zaliczki” na poczet opłat eksploatacyjnych i rozliczenie roczne

                                                  ii.     Bieżące refakturowanie opłat eksploatacyjnych

f.      Zachęty dla najemców, np. okres zwolnienia z czynszu lub pokrycie kosztów aranżacji wnętrz

g.     Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę na przedmiot najmu

h.    Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu

3.    Amortyzacja jako koszt w najmie


4.    Opodatkowanie najmu podatkiem VAT

a.     Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT      

b.    Odliczenie podatku naliczonego przez najemcę

c.     Stawki czy najmie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych

d.    Kasa rejestrująca przy najmie

5.    Podatek od nieruchomości

6.    Finansowanie długiem:

a.     Przychody i koszty z tytułu odsetek

b.    Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych

7.    Wybrane problemy

a.     Czy firma budowlana może wystawić FV ze stawką VAT 8% za prace budowlane w nieruchomości mieszkalnej zrealizowane na rzecz firmy będącej podatnikiem VAT,

b.    Czy firmy mogą odliczyć podatek VAT z faktur za wynajem mieszkań dla swoich pracowników,

c.     Wykorzystywanie nieruchomości do celów działalności i prywatnie,

d.    Jak wyglądają zasady korekty podatku VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości.

e.    Wniesienie nieruchomości do spółki w postaci wkładu niepieniężnego


Jeśli zainteresowało cię szkolenie:Szkolenie poprowadzi:


Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o., ekspert Stowarzyszenia Mieszkanicznik. 

Galerie

Czytaj również

Formularz szkoleniowy