Gdzie i kiedy?  

 • 10.05.2024 szkolenie online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
 • możliwość wykupienia nagrania z wcześniejszego szkolenia - więcej informacji u koordynatora szkoleń.


Cena  
 • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

 • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program - Fundacje rodzinne

Fundacja rodzinna stanowi nową formę sukcesji rodzinnego majątku, obok już istniejącego zarządu sukcesyjnego. Fundacja zostaje właścicielem przekazanego do niej majątku i z dochodów generowanych przez ten majątek udziela świadczeń na rzecz beneficjentów, w tym członków rodziny fundatora. Warto jednak podkreślić, że beneficjenci nie uzyskują prawa własności do fundacji rodzinnej, co istotnie odróżnia jej funkcjonowanie od spółki kapitałowej.

Oprócz aspektów związanych z sukcesją i organizacją, fundacja wyróżnia się również specyficznymi zasadami opodatkowania, które w pewnym stopniu przypominają tzw. CIT Estoński. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość odroczenia opodatkowania zysków fundacji do momentu ich wypłaty na rzecz beneficjentów, o ile te zyski pochodzą z dozwolonej działalności. Warto jednak zaznaczyć, że ta preferencja dotyczy wyłącznie ściśle określonej działalności fundacji rodzinnej. Działania wykraczające poza tę sferę podlegają stawce sankcyjnej. Dlatego korzystne opodatkowanie fundacji rodzinnej wymaga dokładnej analizy w każdym przypadku.

Podsumowując, fundacja rodzinna może być atrakcyjnym rozwiązaniem, choć niekoniecznie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. W ramach pierwszej części szkolenia omówione zostaną zasady funkcjonowania fundacji rodzinnych. Natomiast w drugiej części szkolenia przedstawione zostaną zasady ich opodatkowania, wraz z korzyściami oraz potencjalnym ryzykiem.

 

Część I:

 • Wprowadzenie do fundacji rodzinnych
 • Jak założyć fundację rodzinną
 • Kto może zostać fundatorem
 • Kto może zostać beneficjentem
 • Kto kieruje fundacją rodzinną
 • Jak działa fundacja rodzinna
 • Co fundacja rodzinna może finansować
 • Jakim majątkiem dysponuje fundacja rodzinna
 • Czy fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą
 • Czy świadczenia z fundacji rodzinnej mają wpływ na spadkobranie
 • Zalety i wady fundacji rodzinnych

 

Część II:

 • Jakie podatki płaci fundacja rodzinna
 • Opodatkowanie w momencie założenia fundacji rodzinnej i wniesienia do niej majątku (CIT i PIT)
 • Zasady opodatkowania zysku wypracowanego w momencie funkcjonowania fundacji w zakresie działalności dozwolonej i niedozwolonej (CIT i VAT)
 • Opodatkowanie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji (CIT i PIT, stawki, zwolnienia)
 • Jak oskładkowane są świadczenia wypłacane na rzecz beneficjenta w fundacji rodzinnej (ZUS, składka zdrowotna)
 • Pojęcie „ukrytych zysków” (jak to wydatki)
 • Konsekwencje likwidacji/rozwiązania fundacji rodzinnej i wydania jej majątku (CIT i PIT)
 • Pozostałe wybrane problemy


Jeśli zainteresowało cię szkolenie:Szkolenie poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.


Czytaj również

Formularz szkoleniowy