Udzielamy porad z zakresu podatków, wskazujemy sposób postępowania, w tym również opracowujemy koncepcje i strategie, które możesz wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności.Zachęcamy Państwa do współpracy. 
 

Oferujemy możliwość uzyskania jednorazowej konsultacji, opracowania jednorazowych zleceń lub nawiązania stałej współpracy. 
 

Jednorazowe konsultacje 

Konsultacji udzielamy:

a) online za pomocą Google Meet / Microsoft Team lub

b) w naszym biurze w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 84.


W przypadku złożonych zagadnień (wymagających kilku godzinnego spotkania) udzielamy konsultacji również bezpośrednio u Klienta (w przypadku klientów ze Śląska i okolicznych województw).


Przed spotkaniem prosimy o przygotowanie maila z listą zagadnień, które będą chcieli Państwo omówić. W ramach spotkania omawiamy z Państwem zagadnienia przedstawione przez Państwa oraz inne, które wynikną z rozmowy.

 • Koszt ustnej konsultacji trwającej do godziny to 400 zł + VAT. 
 • W kwestii terminów proszę się z nami kontaktować mailowo na adres biuro@jakplacicpodatki.pl lub telefonicznie pod numerem 693 558 686.
 • Za dodatkowym wynagrodzeniem, wynoszącym 150% czasu trwania konsultacji, przygotowujemy dla Państwa mailowe podsumowanie omówionych zagadnień i zaproponowanych rozwiązań. Podsumowanie przygotowywane jest w ciągu ok. 3-4 dni roboczych po spotkaniu (przykładowo półtoragodzinna konsultacja wraz z mailowym podsumowaniem to koszt 1000 zł + VAT, tj. 1h konsultacji i 1,5h przygotowanie podsumowania).

Jednorazowe zlecenia 

Zapewniamy pomoc również w zakresie pojedynczych zleceń, tj. 

 • przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne, 
 • sporządzenie opinii lub konsultacji dla przedstawionej sytuacji. 

W przypadku jednorazowych zleceń prosimy o przedstawienie budzącego Państwa wątpliwości zagadnienia. Następnie dokonujemy wyceny naszego zaangażowania tj. ilości godzin i stawki.


Nasze zaangażowanie i stawka zależą od złożoności zagadnienia.


Przykładowo:

- spotkanie u klienta wraz z przygotowaniem podsumowania rozwiązań jego problemu ok. 4 godziny, przy stawce 350 zł + VAT, czyli łącznie ok. 1400 zł + VAT (+ koszt dojazdu),

- przygotowanie standardowego wniosku o interpretację indywidualną to 6h przy stawce 350 zł + VAT, czyli łącznie 2.100 zł + VAT,

- przygotowanie opinii dotyczącej złożonego zagadnienia, to ok. 6-8 godzin, przy stawce 350 zł + VAT, czyli łącznie ok. 2100-2800 zł + VAT.

 
Oferta stałej współpracy 

Zachęcamy Państwa do nawiązania stałej współpracy. 

W ramach umowy o stałej współpracy będą mieli Państwo możliwość uzyskania: 

 • telefonicznych konsultacji we wszelkich sprawach podatkowych i powiązanych z tym kwestii prawnych, 
 • osobistych konsultacji u Państwa w siedzibie, 
 • w przypadku bardziej złożonych zagadnień także otrzymania pisemnej konsultacji lub opinii prawnej na zadane pytanie. 

Proponujemy rozliczenie: 
a) godzinowe od faktycznie wykorzystanej pomocy lub 
b) ryczałtowe, czyli stałe co miesiąc i niezależne od ilości wykorzystanej pomocy.   

Na początek sugerujemy rozliczenie godzinowe (faktyczne), aby poznać Państwa potrzeby w zakresie obsługi podatkowej. Następnie proponujemy rozliczenie ryczałtowe (stałe).  


Przykładowo nasza pracochłonność kształtuje się następująco: 

 • konsultacja ustna (telefoniczna) do pół godziny (np. w którym okresie uwzględniać konkretną fakturę korygującą in plus lub in minus w świetle nowych zasad korekt faktur), 
 • konsultacja mailowa od godziny do 2 godzin (np. faktura proforma a obowiązek zapłaty metodą ,,podzielonej płatności" i obowiązek zapłaty na rachunek z ,,białej listy", rozliczenie napraw związanych z uszkodzeniami w majątku os. 3 w trakcie realizacji zleceń), 
 • konsultacja pisemna w typowych problemach od 4 godzin do 6 godzin, 
 • konsultacja pisemna w zakresie rozbudowanych problemów - wielowątkowych od 7 godzin. 

Podsumowując z naszego doświadczenia w większych firmach oferujemy ok. 6-8 godz. miesięcznie naszej pomocy, w przypadku mniejszych firm jest to trochę mniej godzin. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nasze zaangażowanie może być różne w trakcie roku tj. w miesiącach zmian w podatkach mających wpływ na podstawową działalność firmy nasze zaangażowanie może wynosić nawet dwu-trzykrotność ryczałtu, natomiast w okresie wakacyjnym nasze zaangażowanie bywa z reguły mniejsze. W większości nasze wsparcie polega na konsultacjach ustnych, spotkaniach w siedzibie Spółki, konsultacjach mailowych, analizie dokumentów, analizie podejścia organów podatkowych oraz sądów administracyjnych lub badania ryzyka. 


W przypadku umów o stałej współpracy godzinowych, a w szczególności ryczałtowych, możemy zaproponować bardziej atrakcyjne stawki.