12.12.2022

Ryczałt

Dla osób rozliczających podatek od najmu prywatnie ryczałtem 8,5% i 12,5% nie ma zmian w 2023 r. Warto jednak sprawdzić czy ryczałt jest prawidłowo rozliczany.


Oto dwa najczęstsze błędy popełniane przy rozliczaniu ryczałtem prywatnego najmu:

  • W przypadku umowy z najemcami: czy zgodnie z nimi opłaty związane z lokalem (m.in. media, czynsz do spółdzielni) są ponoszone przez najemcę? Najemca oprócz czynszu może również oznaczać opłaty związane z lokalem. Takie opłaty trzeba przekazać do dostawców mediów i/lub spółdzielni/wspólnoty, dzięki czemu można rozliczać ryczałtowy podatek tylko od faktycznego zarobku po odjęciu opłat administracyjnych i za media

Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule: Ryczałt od najmu a opłaty do spółdzielni/wspólnoty (jakplacicpodatki.pl)


  •  W przypadku rozliczaniu w związku małżeńskim: czy przychody z najmu są prawidłowo sumowane z małżonkiem dla celów stawki 8,5% i 12,5%? Limit przychodu z najmu (100 000 zł), do którego stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a powyżej którego 12,5%, jest wspólny dla małżonków. Nie ma znaczenia czy małżonkowie posiadają wspólność majątkową, wspólne miejsce zamieszkania, wspólne rozliczenie podatkowe czy też mają rozdzielność majątkową. W każdym przypadku dla małżeństwa limit 100 000 zł będzie łączny dla obojga małżonków 
  Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule: Analiza: Prywatny najem małżonków (jakplacicpodatki.pl)

 

Zasady ogólne

Od 2023 r. rozliczanie najmu prywatnego mieszkań ma być możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, dlatego gdy w 2022 r. rozliczasz najem prywatnie na zasadach ogólnych weź pod uwagę poniższe wskazówki.

  • W przypadku, gdy planujesz w dalszym ciągu ponosić duże wydatki (np. na wyposażenie mieszkań, ich remont, a nie ulepszenie) powinieneś rozważyć rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej (pamiętaj jednak, że nie odliczysz już składki zdrowotnej od podatku, ale może zachowasz prawa nabyte).
  • Zmiana źródła z "prywatnego najmu" na "działalność gospodarczą" może wiązać się z utratą "straty" ze źródła "prywatnego najmu", ponieważ nie będzie można jej rozliczyć z dochodem z "działalności gospodarczej".
  • Jednym z rozwiązań na zachowanie prawa nabytych może być założenie przed 1 stycznia 2023 r. jednoosobowej działalności gospodarczej i wprowadzenie dotychczas amortyzowanych nieruchomości o charakterze mieszkalnym do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowo założonej działalności gospodarczej. Oczywiście rozwiązanie to pociąga za sobą również inne konsekwencje tj. obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy odprowadzania składek do ZUS.
  • Przyjmując do swojej działalności gospodarczej środki trwałe, wynajmowane uprzednio w ramach źródła przychodów jakim jest prywatny najem nieruchomości należy kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji tego środka z uwzględnieniem dokonanych już uprzednio (przez obojga małżonków) odpisów amortyzacyjnych.
  • Jeżeli obecnie planujesz reinwestować środki z najmu i twoja skala działalności jest duża powinieneś rozważyć wniesienie nieruchomości do sp. z o.o., która jest opodatkowana zasadniczo stawką CIT 9%.


Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule: Polski Ład - rozliczenie straty z najmu w 2022 r. (jakplacicpodatki.pl)

 

§  W przypadku, gdy planujesz w dalszym ciągu ponosić duże wydatki (np. na wyposażenie mieszkań, ich remont, a nie ulepszenie) powinieneś rozważyć rozliczanie najmu w ramach działalności gospodarczej (pamiętaj jednak, że nie odliczysz już składki zdrowotnej od podatku, ale może zachowasz prawa nabyte).

 

§  Zmiana źródła z "prywatnego najmu" na "działalność gospodarczą" może wiązać się z utratą "straty" ze źródła "prywatnego najmu", ponieważ nie będzie można jej rozliczyć z dochodem z "działalności gospodarczej".

 

§  Jednym z rozwiązań na zachowanie prawa nabytych może być założenie przed 1 stycznia 2023 r. jednoosobowej działalności gospodarczej i wprowadzenie dotychczas amortyzowanych nieruchomości o charakterze mieszkalnym do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowo założonej działalności gospodarczej. Oczywiście rozwiązanie to pociąga za sobą również inne konsekwencje tj. obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy odprowadzania składek do ZUS.

 

§  Przyjmując do swojej działalności gospodarczej środki trwałe, wynajmowane uprzednio w ramach źródła przychodów jakim jest prywatny najem nieruchomości należy kontynuować dotychczasową metodę amortyzacji tego środka z uwzględnieniem dokonanych już uprzednio (przez obojga małżonków) odpisów amortyzacyjnych.

 

§  Jeżeli obecnie planujesz reinwestować środki z najmu i twoja skala działalności jest duża powinieneś rozważyć wniesienie nieruchomości do sp. z o.o., która jest opodatkowana zasadniczo stawką CIT 9%.

 

Działalność gospodarcza

Z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych - nowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nie powinny znaleźć zastosowania do lokali i budynków mieszkalnych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2022 r. Składniki majątku przyjęte do używania przed tą datą podlegają amortyzacji na zasadach dotychczasowych, tj. obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r. Nie można jednak wykluczyć, że Ministerstwo Finansów zmieni swoje dotychczasowe podejście przy podobnych zmianach.

Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule: Polski Ład - prawa nabyte dla wynajmujących w 2022 r. (jakplacicpodatki.pl)

 

Mając na uwadze planowane zmiany, warto rozważyć czy nie ponieść wydatków na ulepszenie mieszkań jeszcze w tym roku (dzięki czemu będzie można je rozliczyć w odpisach amortyzacyjnych po 1 stycznia 2022 r.). 

Gdy nie planujesz ponoszenia dalszych większych wydatków, rozważ czy nie wrócić z rozliczeniami na prywatny ryczałt. Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 21 maja 2021 r. (II FPS 1/21), decyzja czy najem rozliczać "prywatnie" czy "w ramach działalności gospodarczej" jest w całości po stronie podatnika/wynajmującego (bez ograniczeń), a nie urzędu skarbowego. Wynajmujący mogą opodatkować się w ramach "prywatnego" najmu bez względu na ilość posiadanych mieszkań, chyba że sami postanowią, iż chcą się rozliczać w ramach działalności gospodarczej.

Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule: Czy mając większą liczbę mieszkań można w 2023 r. opodatkować najem jako prywatny? (jakplacicpodatki.pl)

 

Marcin Szymocha 
Doradca podatkowy (nr wpisu 12870) 


Jesteś zainteresowany/a konsultacją? Zapraszam do kontaktu. 


Ps.  Zapraszam również na naszego Facebooka oraz do śledzenia naszych aktualności podatkowych, by być na bieżąco.