Artykuł opracowany 08.05.2023 r.

Gdy firma sprzedająca okna i drzwi dostarcza je i montuje w lokalu mieszkalnym to zgodnie z aktualnym podejściem organów podatkowych ma zastosowanie 8% stawka VAT. Czynność taka jest traktowana jako usługa budowlana w lokalu mieszkalnym.
Czytaj więcej: Faktura za robociznę + materiały (jakplacicpodatki.pl)


Dla stosowania 8% stawki VAT nie ma znaczenia czy faktura jest na osobę fizyczną, instytucję czy na firmę. Istotne jest gdzie ta usługa (dostawa z montażem) jest wykonywana.

Przykładowo gdy jest w lokalu mieszkalnym do 150 m2 to można stosować 8% stawkę VAT.

Inaczej by sytuacja wyglądała, gdyby usługa był wykonana w lokalu użytkowym lub dostarczane były tylko okna lub drzwi, a montował je ktoś inny. Wtedy właściwa byłaby 23% stawka VAT.

 

Stawka 8%

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku 8% stosuje się m.in. do robót remontowych w lokalach mieszkalnych. Przy czym na gruncie VAT roboty remontowe są rozumiane szeroko.


Nabywca usługi (konsument czy firma)

Dla stosowania 8% stawki VAT nie ma znaczenia czy faktura jest na osobę fizyczną, instytucję czy na firmę.
Potwierdzono zastosowanie 8% stawki VAT, gdy nabywcą jest Gmina będąca podatnikiem VAT czynnym a prace dotyczyły m.in. wymiany drzwi i okien.

 "Gmina (dalej "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina planuje realizację w ramach zamówienia publicznego inwestycji pn.: "(...)" (dalej "Zadanie inwestycyjne").

Warunkiem zastosowania stawki 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

 W rezultacie usługa będąca przedmiotem analizy - polegająca na rozbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalne sklasyfikowanego według PKOB w klasie 1264 jako budynek instytucji ochrony zdrowia świadczący usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych - stanowiąca usługę budowy (rozbudowy) obiektu budowlanego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy."  - Wiążąca Informacja Stawkowa z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. 0112-KDSL1-1.450.1290.2020.7


Podobnie organy potwierdzają zastosowanie stawki 8%, gdy nabywcą jest deweloper.

"Wnioskodawca rozważa poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o montaż stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Wnioskodawca nie wyklucza zawarcia umowy z deweloperem na montaż stolarki okiennej w budynku mieszkalno-usługowym. (...)"

"Odnosząc powyższe do opisu sprawy należy stwierdzić, że przedmiotem umowy są, jak sam wskazał Zainteresowany, usługi montażu stolarki okiennej wykonywane w ramach budowy budynku mieszkalno-usługowego i dotyczą całego budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami niemieszkalnymi, które stanowią integralną część budynku." -  interpretacja z dnia 16 kwietnia 2020 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.5.2020.2.JO

"W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki jaką należy opodatkować wykonywane usługi dla osób fizycznych w budynkach mieszkalnych i w jaki sposób należy udokumentować potwierdzenie wykonania usługi dla osób fizycznych, a jaką stawką VAT będą opodatkowane usługi dla dewelopera wykonywane w lokalach mieszkalnych i przeznaczonych na działalność gospodarczą. (...)"

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że stawka podatku w wysokości 8% będzie miała zastosowanie dla usług:

"instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych świadczonych na rzecz osób fizycznych i dewelopera w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy)"- Pismo z dnia 24.04.2019 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL1-2.4012.28.2019.2.TK


Podsumowując dla 8% stawki VAT nie ma znaczenie to, że klient jest przedsiębiorcą, ani do jakich celów usługobiorca wykorzystuje lokal mieszkalny (np. planuje prowadzić w nim działalność gospodarczą).

 

Marcin Szymocha 
Doradca podatkowy (nr wpisu 12870) 


Jesteś zainteresowany/a konsultacją? Zapraszam do kontaktu. 


Ps.  Zapraszam również na naszego Facebooka oraz do śledzenia naszych aktualności podatkowych, by być na bieżąco.