Często firma budowlana/ekipa remontowa jest obowiązana do rozliczania VAT-u (jest podatnikiem VAT). W takie sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest, aby ekipa remontowa odpowiadała również za zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych, a następnie doliczyła ich koszt do ostatecznej ceny usługi remontowej.

Pojawiają się wątpliwości czy firma remontująca mieszkanie kupując na siebie materiały może wystawić fakturę za całość, tj. robociznę i materiały, pod jedną pozycją, a następnie całość opodatkować jedną stawką 8% właściwą dla świadczenia usług budowlanych? Czy jednak nie należałoby w takiej sytuacji rozdzielić fakturę na kilka pozycji i zastosować dla rozliczenia z tytułu wykorzystanych materiałów stawek VAT właściwe przy ich zakupie?

Aktualnie organy podatkowej prezentują korzystne stanowisko, że firma remontowa może w ramach jednej pozycji ze stawką 8% rozliczyć zarówno robociznę jak i materiały budowlane związane z remontem mieszkań.

Poniżej przedstawiam fragmenty przykładowych interpretacji indywidualnych w tym zakresie.

"Realizacja świadczeń kompleksowych w ramach wykańczania wnętrz (świadczenie usługi montażu, której elementem jest także dostawa towarów) na rzecz klientów w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w ramach remontu, przebudowy lub modernizacji, podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8%" - interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2018 r. sygn. 0112-KDIL1-3.4012.78.2018.1.PM

"Należy zatem stwierdzić, że materiały oraz dojazd do klienta i powrót świadczone przez Wnioskodawcę w ramach usługi elektrycznej, hydraulicznej czy szklarskiej nie mogą być wykazywane przez niego jako odrębna pozycja na fakturze i opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%." - interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2018 r. sygn. 0112-KDIL1-3.4012.294.2018.2.KB

Marcin Szymocha 
Doradca podatkowy (nr wpisu 12870) 

Jesteś zainteresowany/a konsultacją? Zapraszam do kontaktu.