Artykuł opracowany 13.02.2024


Wiele spółek jawnych i jednoosobowych działalności gospodarczych decyduje się przekształcić w celu możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem od dochody (czyli tzw. CIT-em Estońskim). W przypadku podmiotów chcących wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów (CIT-em Estońskim) po przekształceniu powstaje pytanie czy w tej sytuacji są podmiotem rozpoczynającego działalność gospodarczą, który nie musi zatrudniać w pierwszym roku pracowników?

W tym zakresie organy podatkowe zmieniły swoje stanowisko na przełomie 2022/2023 r. W przypadku wcześniejszych interpretacji można było spotkać korzystne podejście organów podatkowych, że podmioty powstałe w wyniku przekształcenia są podatnikami CIT rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie są zobowiązane do zatrudniania pracowników.

"Wnioskodawca w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązany do zatrudniania pracowników oraz w pierwszym roku po przekształceniu, ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 ustawy o CIT" - Pismo z dnia 24 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.138.2022.1.MBD, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2022 r., Znak: 0111-KDIB2-1.4010.323.2022.1.MK, pismo z dnia 3 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-1.4010.637.2022.1.AR

Obecnie jednak organy podatkowe uznają, że podmioty powstałe w wyniku przekształcenia nie można uznać, za podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.

"spółka komandytowa, która powstała z przekształcenia spółki jawnej nie będzie podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej." - Pismo z dnia 8.09.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-3.4010.377.2023.2.JKU

Jeżeli jednak posiadają na moment złożenia wniosku status małego podatnika to w tym zakresie mogą skorzystać z ułatwień w zakresie zatrudniania przewidzianych dla małych podatników.

"intencją ustawodawcy nie było wprowadzenie na gruncie ryczałtu od dochodów spółek preferencji (tj. obniżonej stawki ryczałtu) dla podatników powstałych na skutek restrukturyzacji, w tym przekształcenia, lecz wyłącznie na rzecz "nowych" podatników, którzy wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. (...) Jeśli na moment złożenia zawiadomienia nie będą Państwo spełniali warunku zatrudnia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, wówczas nie będą mogli Państwo wybrać opodatkowania ryczałtem, o ile nie posiadali Państwo statusu małego podatnika. Posiadanie statusu małego podatnika, w związku z art. 28j ust. 3 pkt 1 ustawy CIT uprawnia do tego, że w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek zatrudnienia określony w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy CIT uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem tego podatnika, przez okres wskazany w tym przepisie. W kolejnych latach opodatkowania ryczałtem niezbędne jest jednak spełnienie warunku zatrudnienia określonego przepisem art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, nieuznanie Państwa za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą powoduje, że Spółka przekształcona będzie miała obowiązek zatrudniania pracowników lub osób wymienionych w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy CIT w pierwszym roku prowadzenia działalności, tj. w roku rozpoczynającym się od dnia przekształcenia." - Pismo z dnia 23.06.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP2-2.4010.224.2023.1.ASK

Podsumowując obecnie organy podatkowe uznają, że podmioty powstałe w wyniku przekształcenia nie można uznać, za podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Jak obecnie argumentują organy podatkowe intencją ustawodawcy nie było wprowadzenie na gruncie ryczałtu od dochodów spółek preferencji dla podatników powstałych na skutek restrukturyzacji, w tym przekształcenia, lecz wyłącznie na rzecz "nowych" podatników, którzy wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Jeśli na moment złożenia zawiadomienia Spółka nie spełnia warunku zatrudnia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, wówczas nie może wybrać opodatkowania ryczałtem, chyba że posiada statusu małego podatnika.Marcin Szymocha 

Doradca podatkowy (nr wpisu 12870) Zainteresował Cię artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze szkolenia podatkowe.

Ps.  Zapraszam również na naszego Facebooka oraz do śledzenia naszych aktualności podatkowych, by być na bieżąco.a bieżąco