Gdzie i kiedy? 

 • nowy termin dostępny wkrótce - szkolenie online (9:00-13:30) (wykładowca: Jarosław Włoch)
 •  


Cena
 • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

 • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program: VAT w międzynarodowym obrocie towarowym po zamianach SLIM VAT – co obecnie kontrolują urzędyTematyka rozliczania na gruncie VAT handlu międzynarodowego cały czas budzi zainteresowanie organów podatkowych. Po okresie względnego zmniejszenia ilości kontroli w okresie Covidowym organy wznowili swoją działalność kontrolną. Cały czas przedmiotem kontroli są transakcje międzynarodowe w zakresie obrotu towarowego w szczególnie w obszarze tzw. towarów wrażliwych narażonych na wyłudzenia i nieprawidłowości w podatku. Jednocześnie w ostatnim czas zmiany w ustawie o Vat w tym tzw. odchudzanie VAT przyniosły nowe przesłanki i to materialne stosowania stawki 0 % w zakresie WDT o których należy pamiętać. Dodatkowo zaczęły pojawić się kontrole tzw. OLAF w zakresie eksportu towarów który kończą się kwestionowaniem komunikatów IE 599 i również zabieraniem stawki 0 %.  

Na niniejszym szkoleniu w sposób syntetyczny przedstawione zostaną obszary, w których najczęściej popełniane są błędy przez podatników, które są przedmiotem kontroli organów podatkowych i o których powinniśmy pamiętać.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej nowe przesłanki materialne po zmianach:

 • Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WDT przesłanki formalne i nowe przesłanki materialne
 • Co oznacza podanie numeru VAT przez nabywcę?
 • Czy korekta informacji podsumowujące powoduje zabranie stawki 0 % VAT? Uwaga przerabianie towaru w trakcie transportu!
 • Czym jest magazynowanie ponad nadmierną potrzebna i dlaczego może zabrać stawkę 0 % VAT
 • Dostawy transakcyjne i nietransakcyjne, czyli następuje opodatkowanie tylko przemieszczenia własnych towarów w celu ich sprzedaży
 • Przemieszczenie towarów w celu eksportu do innego kraju UE.
 • Obowiązek podatkowy w dostawie wewnątrzwspólnotowej – brak opodatkowania zaliczek – czy faktura zaliczkowa/płatność z góry wpływa na obowiązek podatkowy
 • Stawka VAT i warunki jej zastosowania – dokumentowanie dostawy, weryfikacja numeru VAT UE nabywcy – dwa równolegle obowiązujące systemy – polski i unijny
 • Podatnik jako detektyw jaki wpływ na opodatkowanie transakcji ma zachowanie należytej staranności przy dokonywaniu dostawy (dobra wiara)?


2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
 • Przesłanki materialne i formalne – zasada lustrzanego odbicia
 • Obowiązek podatkowy – jak potraktować zaliczkę i płatność z góry
 • WNT – nietransakcyjne – zasada i wyjątki
 • Jak rozliczyć nabycie, gdy towar nie trafia na terytorium Polski (transport bezpośrednio po nabyciu do innego niż Polska kraju UE).


3. Eksport towarów:
 • Definicja eksportu – kiedy sprzedaż w ogóle można uznać za eksport towarów?
 • Czy ma znaczenie kto komu sprzedaje towar?
 • Czy komunikat IE 599 to świętość - kiedy US może zakwestionować dokument celny?
 • Wizyta OLAFA w twojej firmie – jak się przygotować i czym grozi.
 • Jak rozliczyć przypadek: rozpoczęcia transportu w Polsce, procedura wywozu w innym kraju UE?
 • Dokumenty ważne dla stawki 0 % w eksporcie
 • Nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie, wpływ treści umowy/zamówienia na opodatkowanie zaliczki – SLIM VAT

4. Import towarów:
 • Nowe zasady rozliczania po zmianach
 • Rozliczania w deklaracji jako zasada
 • Rozliczanie przemieszczenia do Polski towarów dopuszczonych do obrotu w innym niż Polska kraju UE.
5. Transakcje łańcuchowe
 • Czym jest transakcja łańcuchowa a czym trójstronna?
 • Po czym poznać, że jesteśmy w łańcuchu?
 • Rola INCOTERMS dla ustalenia transakcji ruchomej
 • Czy zmiany pomagają rozliczać transakcje łańcuchowe? kim jest pośrednik?
 • Miejsce opodatkowania i zasady rozliczenia transakcji łańcuchowej w zależności od przyjętych reguł dostaw po zmianach
 • Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.
 • Studium przypadku – analiza rożnych sytuacji.


Szkolenie poprowadzi:
Jarosław Włoch radca prawny, absolwent Prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie, przez wiele lat Dyrektor Departamentu Doradztwa
Podatkowego w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych w Krakowie Grupa
Modzelewski i Wspólnicy, przeprowadził ponad 150 szkoleń o tematyce podatkowej,
prowadził zajęcia z prawa spółek na kursie MBA, prowadził szkolenia dla
okręgowych izb radców prawnych i doradców podatkowych, prowadził szkolenia dla
Agencji Szkolenia  i Promocji Kadr. Obecnie właściciel własnej kancelarii podatkowo-prawnej 


  

Czytaj również

Formularz szkoleniowy