Gdzie i kiedy? 

 • 08.12.2023 - szkolenie online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
DANE DO KONTAKTU

    693 550 667

szkolenia@jakplacicpodatki.pl 


Cena
 • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

 • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program: VAT i podatki dochodowe w budownictwie 


W ostatnich latach na rynku usług budowlanych oraz obrotu i gospodarowanie nieruchomościami zaszły istotne zmiany dotyczące ich opodatkowania. Wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną definiującą moment faktycznego zakończenia robót budowlanych. Celem szkolenia jest omówienie najnowszych trendów w branży budowlanej oraz częstych problemów.


1. VAT 
 • Odmienne zasady rozliczania usług budowlanych na rzecz konsumentów i podatników VAT 
 • Moment wykonania usługi budowlanej - jak ustalić moment faktycznego wykonania prac, czy jest to moment dokonania ostatniego wpisu w dzienniku budowy, moment zgłoszenia robót do odbioru, moment dokonania bezusterkowego odbioru wykonanych robót, 
 • Czy można odrębnie fakturować usługi i dostawę materiałów?
 • Zasady refakturowania usług budowlanych i niebudowlanych (np. projektowych) 
 • Sposób opodatkowania zaliczek na poczet usług budowlanych 
 • Kiedy usługi budowlane podlegają obowiązkowej metodzie podzielonej płatności?
 • Specyfika wynajmu sprzętu budowlanego 
 • Prawo do stosowania stawek obniżonych - pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym 
 • Termin na wystawienie faktur z tytułu usług budowlanych 
 • Czy trzeba umieszczać symbole PKWiU na fakturze? 
 • Miejscu świadczenia usług budowlanych, pojęcie „usług związanych z nieruchomościami” zgodnie z rozporządzenie wykonawczym Rady (UE) 
 • Warunki zastosowania odwrotnego obciążenia przy świadczeniu usług budowlanych w innym kraju członkowskim, istotne ryzyka związane z rozliczaniem faktur od podwykonawców z tytułu robót wykonanych w innym kraju członkowskim 
 • Odliczenie podatku VAT od niezarejestrowanego podatnika 
 • Opodatkowanie rozliczeń wewnątrz i na zewnątrz przez konsorcja 


2. PIT i CIT
 • Moment powstania przychodu z tytułu usług budowlanych
 • Zasady rozliczania potrąceń na poczet gwarancji dobrego wykonania
 • Rozliczanie kosztów związanych z pracami budowlanymi
 • Kary umowne i wykonanie zastępcze jako koszt uzyskania przychodów
 • Płatności gotówkowe lub na rachunki spoza białej listyWykładowca:
 • Marcin Szymocha- doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

Czytaj również

Formularz szkoleniowy