Gdzie i kiedy? 

  • możliwość wykupienia nagrania z wcześniejszego szkolenia - więcej informacji u koordynatora szkoleń:
DANE DO KONTAKTU

    693 550 667

szkolenia@jakplacicpodatki.pl 


Cena
  • Pierwszy uczestnik: 349 zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)

Program - VAT Fakturowanie (2023/2024)


Przedmiotem szkolenia jest wszechstronne omówienie zasad dokumentowania zdarzeń w podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze rodzaje dokumentów, tj. faktury, noty korygujące, paragony fiskalne, dokumenty wewnętrzne, noty księgowe, a ponadto zasady prowadzenia ewidencji oraz deklarowania powstałych zdarzeń.

 

1. Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT

-      Definicja odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług.

-      Czynności nie podlegające opodatkowaniu m.in. zbycie przedsiębiorstwa, odszkodowania, kary umowne.

-      Czynności nieodpłatne – jak je dokumentować?

 

2. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym

-      definicja pojęć ,,faktura", „faktura proforma”,

-      Kto wystawia fakturę.

-      Kiedy faktura jest obowiązkowa, a kiedy jej wystawienie jest dobrowolne.

-      Faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju).

-      Faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju (,,faktura handlowa").

-      Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. sprzedaż mediów.

-      Wybrane problemy – wystawianie faktur przed sprzedażą, brak NIPu na fakturze, faktury w języku obcym.

-      Jak ustalić datę sprzedaży na fakturze.

-      Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.

-      Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).

 

3.  Szczególne rodzaje faktur:


-   faktury VAT marżą

-   faktura VAT RR,

-   faktura z tytułu „odwrotnego obciążenia”,

-  faktura z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium RP.

4. Faktura korygująca i noty.

-      Jakie są przyczyny wystawienia faktur korygujących - korekta faktur in plus i in minus.

-      Jaką treść musi zawierać faktura korygująca – przyczyna korekty.

-      Kiedy należy otrzymać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

-      Anulowanie faktury – kiedy jest dopuszczalne.

 

5. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.

-      Kiedy sprzedaż należy udokumentować na kasie rejestrującej?

-      Jakie są zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

-      Jakie są zasady wystawiania faktur do paragonu.

 

6. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.

-      Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.

-      Warunki dla zastosowania stawki 0%,

-      Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – dlaczego status kontrahenta ma znaczenie.

-      Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?

 

7. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

-      Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Jakie wady faktury wpływają na odliczenie VAT?

-      Prawidłowe dokumentowanie zakupu – czemu sama faktura może nie wystarczyć do odliczenia

-      Kiedy można skorzystać z odliczenia podatku?

-      Wybrane problemy z odliczeniem – samochodu osobowe.

-      Dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób udokumentować import usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT).

 

8. Ewidencja i deklaracja VAT

-      Ewidencja zakupu i sprzedaży a JPK_VAT,

-      Pozostałe ewidencje VAT,

-      Deklaracje podatkowe w podatku VAT.


9. Krajowy System e-Faktura


-      Czym jest Krajowy System e-Faktura

-      Jaki format ma e-Faktura

-      Jak wystawić e-Fakturę

-      Kto i kiedy musi wdrożyć System e-Faktur?

-      Moment wystawienia i odbioru e-Faktury

-      Korygowanie e-Faktur

-      Nadawanie dostępów

 

10.SLIM-VAT 3

-      Uregulowanie zasad przeliczania kursu dla faktur korygujących

-      Zmiana okresu, za który deklarowane jest WDT, w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy

-      Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT dla odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu

-      Wprowadzenie możliwości rezygnacji z wystawiania faktury zaliczkowej, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług będzie miało miejsce w tym samym okresie


WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Prowadzący:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.