Gdzie i kiedy?  

  • 09.11.2023 szkolenie online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
DANE DO KONTAKTU

    693 550 667

szkolenia@jakplacicpodatki.pl 


Cena  
  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program -Podsumowanie zmian PIT, CIT, VAT od
2023 r.

Jak co roku Ministerstwo Finansów wprowadziło pakiet zmian dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jest to szereg większych i mniejszych zmian, które dotyczą różnych aspektów działalności podatników.

Szkolenie dedykowane jest podsumowaniu najważniejszych zmian w zasadach opodatkowania podatkiem PIT, CIT oraz VAT od 2023 r.

 

PIT, m.in.:

·       Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego

·       Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

·       Rozszerzenie możliwości składania wniosków o niepobieranie zaliczek

·       Umożliwienie rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

·       Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” - likwidacja obowiązku załączania do zeznań PIT informacji PIT/WZ

·       Ograniczenie zakresu ulgi na zabytki

·       Podwyższenie części kwoty podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego

·       Zmiany w zakresie sporządzania przez administrację podatkową zeznania podatkowego o możliwość udostępnienia także nowej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ) w usłudze Twój e-PIT

·       Zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty

·       Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

·       Zwolnienie od podatku dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych

 

CIT, m.in.:

·       Zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT, w tym w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego

·       Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

·       Odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

·       Upływ obowiązywania przepisu dot. darowizn w związku z konfliktem na Ukrainie

·       Uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła

·       Zmiana przepisów w zakresie CIT Estońskiego

·       Zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

 

VAT, m.in.:

·       Krajowy System e-Faktura – dobrowolny

·       Grupy-VAT

·       Kasy fiskalne

·       SLIM-VAT 3

 

Pozostałe, m.in.:

·       Zmiana przepisów zmierzająca do digitalizacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych

·       Wyrok TK dot. niezgodności z Konstytucją RP definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.


 WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Szkolenie poprowadzi:

Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.

 


Czytaj również

Formularz szkoleniowy