Gdzie i kiedy? 

  • 04.04.2023 - szkolenie online (10:00-15:00) 

Cena 

  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 
  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe) 

 
 


Program - opodatkowanie nieruchomości 2022/2023 


Opodatkowanie nieruchomości jest przekrojowym szkoleniem omawiającym najważniejsze zagadnienia podatkowe dotyczące rynku nieruchomości. Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie problemów występujących przy opodatkowaniu nieruchomości. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych dotyczące branży nieruchomości. W ramach szkolenia położono szczególny nacisk na zmiany w podejściu sądów oraz organów podatkowych do istniejących przepisów. Szkolenie jest pomocne dla podmiotów działających w branży nieruchomości, tj. inwestorzy, właściciele nieruchomości, deweloperzy, firmy budowlane. W efekcie szkolenie pomoże w optymalnym a zarazem poprawnym zaplanowaniu oraz rozliczeniu podejmowanych przez Państwa działalności.

W ramach szkolenia poruszone zostaną w szczególności następujące kwestie.

1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość

2. Zakup nieruchomości a. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i. Opodatkowanie sprzedawcy ii. Rozpoznanie kosztu przez nabywcę b. Opodatkowanie VAT i PCC c. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy

3. Wniesienie nieruchomości do spółki w postaci wkładu niepieniężnego

4. Opodatkowanie najmu podatkiem dochodowym

a. Moment rozpoznania przychodu z tytułu najmu b. Moment rozpoznania kosztów z tytułu najmu po stronie najemcy c. Modernizacje (ulepszenia) a remonty d. Koszty z tytułu pośrednictwa przy zawarciu umów najmu e. Kaucje związane z zawarciem umów najmu f. Rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy a dalsze korzystanie g. Rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i. „Zaliczki” na poczet opłat eksploatacyjnych i rozliczenie roczne ii. Bieżące refakturowanie opłat eksploatacyjnych h. Zachęty dla najemców, np. okres zwolnienia z czynszu lub pokrycie kosztów aranżacji wnętrz i. Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę na przedmiot najmu j. Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu

5. Amortyzacja jako koszt w najmie

6. Opodatkowanie najmu podatkiem VAT a. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT b. Odliczenie podatku naliczonego przez najemcę c. Stawki czy najmie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych d. Kasa rejestrująca przy najmie

7. Podatek od nieruchomości

8. Finansowanie długiem: a. Przychody i koszty z tytułu odsetek b. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych

9. Sprzedaż spółki a sprzedaż aktywów

10. Wybrane problemy a. Czy firma budowlana może wystawić FV ze stawką VAT 8% za prace budowlane w nieruchomości mieszkalnej zrealizowane na rzecz podatnika VAT, b. Nietypowi podatnicy - zarządcy (w tym przymusowi), c. Czy firmy mogą odliczyć podatek VAT z faktur za wynajem mieszkań dla swoich pracowników, d. Wykorzystywanie nieruchomości do celów działalności i prywatnie, e. Jak wyglądają zasady korekty podatku VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości.WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Szkolenie poprowadzi:


Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o., ekspert Stowarzyszenia Mieszkanicznik. 

Galerie

Czytaj również

Formularz szkoleniowy