Gdzie i kiedy?  

  • 16.11.2023 - online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
  • 13.12.2023 - online (9:00-13:30) (wykładowca: Marcin Szymocha)
  • możliwość wykupienia nagrania z wcześniejszego szkolenia - więcej informacji u koordynatora szkoleń
DANE DO KONTAKTU

    693 550 667

szkolenia@jakplacicpodatki.pl 


Cena

  • Pierwszy uczestnik: 349zł + VAT 

  • Każdy kolejny uczestnik z tej samej firmy: 150 zł + VAT 

(w cenie zawierają się materiały szkoleniowe)


Program- CIT Estoński 2023 - dla zaawansowanych

CIT Estoński a dokładnie ryczałtu od dochodów spółek to nowy sposób opodatkowania, który jest odejściem od dotychczasowych zasad znanych z ustawy CIT.

CIT Estoński jest całkiem nową formą opodatkowania, która istotnie różni się od opodatkowania spółek na zasadach ogólnych. Przy stosowaniu nowej regulacji bardzo istotna jest interpretacja przepisów przez organy podatkowe oraz sądy, dlatego niniejsze szkolenie poświęcone jest omówieniu praktyki opodatkowania CIT-em Estońskim na podstawie wydawanych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów. Termin złożenia zeznania rocznego CIT-8e w 2023 r. (za rok 2022) został wydłużony o 3 miesiące, co oznacza że zeznanie można złożyć do dnia 30 czerwca 2023 r. Przed jego złożeniem warto upewnić się czy postępujemy prawidłowo.

Szkolenie to dedykowane jest osobom, które znają i stosują już opodatkowanie CIT-em Estońskim i/lub uczestniczyły w szkoleniu CIT Estoński 2023 – omawiającym zasady opodatkowania w tej formie.


Program szkolenia obejmuje omówienie interpretacji indywidualnych i wyroków dot. opodatkowania CIT-em Estońskim, m.in.:

        Czy fundacja rodzinna wspólnika pozbawia opodatkowania CIT-em Estońskim spółkę

        Jak liczyć limit zatrudnienia przy umowach zlecenie i umowach o dzieło? Czy do limitu zatrudnienia wliczają się członkowie rodziny wspólników?

        Pojęcia 4 lat opodatkowania CIT-em Estońskim:

        Czy pierwszy z czterech lat może być krótszy?

        Jak sporządzać sprawozdania finansowe przy wejściu i w trakcie opodatkowania CIT-em Estońskim?

        Rozliczanie samochodów osobowych, ciężarowych i innych środków trwałych (m.in. komputerów/telefonów) na CIT Estońskim:

        Od jakiej kwoty podatnik CIT estońskiego powinien amortyzować samochód osobowy o wartości 500.000 zł?

        Czy wykup samochodu z leasingu stanowi ukryty zysk?

        Czy wydatki na polisy do samochodów osobowych stanowią przychody z ukrytych zysków?

        Czy ukrytym zyskiem/wydatkiem nie związanym z działalnością gospodarczą są kwoty netto czy brutto?

        Jak rozliczyć samochody pracownicze wykorzystywane w sposób mieszany za 2022 r.?

        Co uznawane jest za wydatki nie związane z działalnością gospodarczą:

        jakie wydatki na reprezentację są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą – ich poniesienie nie jest opodatkowane CIT-em Estońskim

        wydatki na alkohol

        upominki dla kontrahentów

        Co uznawane jest za ukryty zysk – kiedy jest nim:

        czynsz za wynajem majątku od wspólnika,

        płatność dla firmy małżonka,

        płatność na rzecz wspólnika współpracującego ze spółką B2B,

        usługi od podmiotu powiązanego,

        Czy rynkowe transakcje chronią przed ukrytym zyskiem:

        Jak rozliczać w spółce opodatkowanej CIT estońskim wynagrodzenie wypłacone udziałowcowi za sprawowanie funkcji członka zarządu? Do jakiej wysokości wspólnik może pobierać wynagrodzenie, aby nie było uznane za ukryte zyski?

        Dlaczego wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego nie jest ukrytym zyskiem?

        Stawka CIT 10% czy 20%:

        Który moment decyduje o właściwej stawce opodatkowania CIT-em Estońskim - na moment wypracowania zysku, podjęcia uchwały o jego podziale czy w roku jego wypłaty?

§  Czy jest jednoetapowe (jednolite) czy dwuetapowe liczenie podatku CIT-em Estońskim:

        Czy wspólnik powinien przyjąć jednolitą podstawę opodatkowania CIT-em Estońskim i PIT-em czy też podatek należy rozliczać dwuetapowo, a jako podstawę opodatkowania PIT-em należy przyjąć kwotę faktycznie wypłaconego wspólnikom zysku po potrąceniu ryczałtu należnego do zapłaty przez spółkę?

        Obowiązek zgłoszenia i raportowania schematów podatkowych oraz strategii podatkowych z tytułu opodatkowania CIT-em Estońskim

        Obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych w trakcie opodatkowania CIT-em Estońskim

        Czy tylko wnoszenie aportów niepieniężnych pozbawia możliwości wyboru opodatkowania CIT-em Estońskim czy również ich otrzymanie

        Jak rozliczać korekty faktur otrzymane po wejściu w opodatkowanie CIT-em Estońskim?Szkolenie poprowadzi:

  • Marcin Szymocha, doradca podatkowy nr 12870, ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., finalnie kierując Oddziałem Śląskim jako Dyrektor, aktualnie prowadzi własną spółkę doradztwa podatkowego JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o.