Jak płacić podatki? - Samochody osobowe w firmie


Gdzie i kiedy? 

  • brak terminu

DANE DO KONTAKTU

    693 550 667

szkolenia@jakplacicpodatki.pl 


JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego zaprasza na darmowe szkolenie ,,Samochody osobowe w firmie” promujące bezpieczeństwo podatkowe, które będą zarazem kolejnym spotkaniem bezpłatnego cyklu „Jak płacić podatki ?”.

Nasze warsztaty to okazja spotkania z doradcą podatkowym oraz szansa na wymianę doświadczeń. Podczas warsztatów poruszamy kwestie związane z bieżącymi problemami podatkowymi oraz proponujemy efektywne rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sporu z organami podatkowymi.

Udział w najbliższych warsztatach to okazja do dowiedzenia się w szczególności:

  • czy jeżeli pracownik rozpoczyna i kończy delegację w miejscu zamieszkania można uznać, że samochód nadal jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej?
  • czy fakt wskazania przez pracodawcę jako miejsce postoju samochodu służbowego miejsca w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika jest wystarczający do uznania, że pracownik nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń z tytułu dojazdów tym samochodem z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania?
  • czy wykorzystanie samochodu objętego ograniczonym prawem do odliczenia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
  • czy w przypadku nieodpłatnego udostępniania samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego należy ująć w kosztach uzyskania przychodów część, czy całość odpisów amortyzacyjnych?

Program szkolenia obejmuje tematykę zagrożeń przy prawidłowym rozliczeniu podatków dochodowych oraz podatku od towarów w związku użytkowaniem samochodów służbowych.

  • Najbardziej problematyczne kwestie z tytułu wydatków związanych z nabyciem oraz eksploatacją samochodów służbowych (pojęcie „pierwszego wydatku”, korekty podatku naliczonego przy sprzedaży, regulaminy samochodowe, skutki wadliwości prowadzonej ewidencji, zasady zmiany wykorzystania, amortyzacja).
  • Zasady opodatkowania nieodpłatnego oraz odpłatnego udostępniania pracownikom samochodów służbowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia.


Opiekun cyklu:
Monika Cywińska-Małota
Tel. 693 550 667
szkolenia@jakplacicpodatki.pl     

Zapisz się na szkolenie

Temat szkolenia
*

Uczestnik szkolenia

Imię i nazwisko:
*
Email:
*
Telefon:
Zapoznałam/em się oraz akceptuję Warunki uczestnictwa oraz wyrażam zgodę wobec JAKPLACICPODATKI.PL z siedzibą w Częstochowie, ul Brzozowa 36/1, 42-200 Częstochowa oraz spółek powiązanych:
Zgody:
Na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na otrzymywanie od JAKPLACICPODATKI.PL drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z poźn. zm), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.*

Na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego.*
* pole obowiązkowe
RODO:
Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest JAKPLACICPODATKI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzozowa 36/1, 42-200 Częstochowa,
2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,
3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane do JAKPLACICPODATK.PL Sp. z o.o., pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;
4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;
5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;
7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez JAKPLACICPODATKI.PL usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;
8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie JAKPLACICPODATKI.PL obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze